ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั่วดินแดนถิ่นไทยทรงไปเยี่ยม
ประชาชนทั่วไทยไม่ลำเค็ญ
ถึงฝนตกฟ้าร้องมิทรงหวั่น
ด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงห่วงใย
ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุขศรี
ประชาชนไม่ทุกข์สุขทวี
ทุกข์แต่เปี่ยมด้วยรักประจักษ์เห็น
พ่อหลวงเป็นมิ่งขวัญปวงชาวไทย
พระด้นดั้นเข้าไปมิหวั่นไหว
นิกรไทยทราบซึ้งพระบารมี
ถึงมีทุกข์น้อยใหญ่ไม่ถอยหนี
สดุดีขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ...
บริษัท ฟาร์อีสท์ มาร์เบิล แอนด์ แกรนิตจำกัด
เข้าสู่เว็บไซต์...